Putin

فهرست مرگ منتقدان پوتین

پس از ترور بوریس نمتسوف، یکی از رهبران شناخته شده مخالف کرملین، در روز جمعه هشتم اسفند، نام او نیز به فهرست منتقدان حکومت روسیه که در سال‌های اخیر به طرز مشکوکی کشته شده‌اند، افزوده شد. خبرگزاری فرانسه از تاریخچه مرگ این افراد فهرستی منتشر کرده است. – ۲۷ فوریه ۲۰۱۵: بوریس نمتسوف ۵۵ ساله، […]